FRBFRT STHLM

Album by Raba Hiff, released on 2014-09-08

SKU: EFS-IA-053

Raba-HIFF – FRBFRT STHLM

Debut album, released 2014-09-08.

  1. FRBFRT STHLM
  2. Ryssen Kommer
  3. Rockhoran
  4. Vad Ska Man Bli Hög På Nu?
  5. Ta Till Flaskan